rus | eng Firmast        Nõuded failile        Kampaaniad        Hinnapäring        Kontakt

LAIAFORMAADILINE PRINTIMINE
ESITLUSSÜSTEEMID
VALGUSKASTID
LAMINEERIMINE
KILELÕIKUSTÖÖD
SILDID, REKLAAMTAHVLID
OHUTUSMÄRGID JA MUU MÄRGISTUS
PRESSTRÜKK
KUJUNDUSTÖÖD
REKLAAM SÕIDUKILE
KLEEPIMINE JA PAIGALDUS
KOHALETOIMETAMINE
ERAKLIENDILE
EESTI-VENE-EESTI SÕNASTIK
EAS
Nõuded failile

1. Üldine

Trükifailide valmistamisel palume Teid tähelepanelikult tutvuda allpool toodud nõudmistega. Kui Teie esitatud failid vastavad meie nõuetele, saame Teile tagada suurepärase trükikvaliteedi.
 
Pretensioone trükitulemuse kohta ei võta Vipline vastu juhul, kui meile esitatud trükifailides on esinenud järgmisi vigu:

• grammatika- ja õigekirjavead;
• kujutiste defektid, mis ei olnud korrigeeritud Tellija poolt trükifaili ettevalmistamisel (polügraafiline raster, tolm ja kriimustused skaneeritud piltidel, objekt ebakorrektselt väljalõigatud jne);
• vale värvimudel – kui fail on esitatud RGB-värviruumis või on valesti konverteeritud CMYK-formaati.

Vahel tuleb Vipline disaineril teha Tellija kujundatud failides Tellija ülesandel vältimatuid parandusi. Tellija poolt esitatud nõudmistele mittevastava lähtefaili muutmise tõttu tekkinud võimalike vigade eest Vipline ei vastuta.

Failinimi peab olema lihtne/arusaadav, töö/kliendi/tellimusega kergesti seonduv, peab koosnema ainult ladina tähestiku sümbolitest!

Vipline EI aktsepteeri faile formaatides WORD, EXCEL, PowerPoint, Publisher, PNG, GIF. Need programmid ei ole mõeldud trükiettevalmistuseks ja selliseid faile ei saa kasutada algmaterjalina!

Tellides meilt kujundustöid, palume logod meile esitada ainult CDR, AI või PDF (Vector) formaatides ehk vektoriseeritud kujul. Kui kujunduses on kasutatud eri fonte, palume vajalik font kujundusfailile juurde lisada formaadis TTF.

2. Valmiskujunduse edastamine

Trükifaile on võimalik meile esitada järgmistel viisidel:

• Kujunduse võib tuua kohale või saata postiga CD- või DVD-kettal (plaadile palume kindlasti ära märkida Firma nimi ja vajadusel ka trükitavate failide nimed)
• Flash Card (USB)
• Kuni 2 Mb failid võib saata e-mailiga sales@vipline.ee
• Suuremad (kui 2 Mb) tööd võib üles laadida meie FTP-serverisse (FTP andmed ja paroolid saate Vipline esindajalt). Arusaamatuste vältimiseks paigutada fail koos kõige juurdekuuluvaga (pildid, fondid) ühte kataloogi.
• Faili maht ei tohi olla suurem kui 450 Mb!

3. Failide formaadid ja nõuded

Printimiseks sobivad formaadid on: TIF, PDF,  JPG, AI, CDR, EPS

Failis ei tohi sisalduda lisakihte (Layer), alfa kanaleid jms – kujutis peab olema ühtne.

Kui Teie kujundusfail on valge taustaga, palume lisada kujundusele raami (frame) ümber, selleks et trükise äärejoon oleks selgelt nähtav. Raami lisamine on kindlasti vajalik, kui vähemalt üks külgedest on pikem kui 900 mm.

Failile ei ole vaja lisada lõikevaru (bleed), välja arvatud kontuurlõikusega tööd (nt erikujulised kleebised).

Faili resolutsioon peab soovitavalt olema 36 kuni 150 dpi. Kui trükise suurus on väiksem kui 500x500 mm, siis on soovitavaks resolutsiooniks 150 dpi.
Kujundus peab olema puhtas trükiformaadis st lõpptulemusega 1:1 mõõdus. Kui faili trükitihedus on 300 dpi, peab kujundus olema mõõtkavas 1:10.

Kõik kujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK kujul (värvisüsteemiks SWOP Coated, dot Gain 20%). Kujundamisel tuleb kasutada mustade pindade puhul 4-värvi musta:

C:84, M:73, Y:73, K:91

Vektorgraafika
Kõik fondid peavad olema viidud vektorkujule ehk kurvideks (joonteks) konverteeritud (outlines, curves). Värvilistele objektidele (va 100% must) ei tohi olla defineeritud ületrükki (overprint).

Erikujuliste kleebiste puhul peab fail olema ainult CDR või AI formaadis. Kõigil kontuurlõikusega failidel peab lõikejoon olema eraldi defineeritud (lisakihina) ja lisaks palume lisada trükise puhtale formaadile 2 kuni 5 mm lõikevaru (bleed) igale välisküljele. Fontide minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 3 mm (reflektorkilede ja muude paksemate kilede puhul – vähemalt 10 mm).

4. PANTONE-värvide trükkimine

Alati tuleb meeles pidada, et Pantone-värvide kasutamine laiformaatprinteril võib kaasa tuua erinevaid värvitasakaalu muutusi. Pantone koodi võiks ära märkida ainult 100% kattuvusega väljatrüki puhul.

Pantone värvikoodi tuleb valida kas "Solid to Process" pantone-värvipaletilt või meie pantone-värvide näidistabelist, mis on trükitud meie trükiseadmega ja esitatud meie kontoris. Ainult nendel kahel pantone koodi valimise viisil on värvitasakaal tagatud.

Tellija peab ise valima sellist pantone värvikoodi välja, mis on Tema arvates kõige paremini sobiv soovitud tulemusega. Vastasel juhul ei vastuta Vipline võimalike värvitasakaalu muutuste eest.

 

Parima trükitulemuse saamiseks palume järgida meie trükinõudeid ning suurte tiraazide puhul võib soovi korral enne trükkiminekut tellida ka proovitrükki (hind kokkuleppel). Lisaks sellele võib iga tellimusega saata ka makett (preview file) JPG formaadis e-mailile.

Juhul, kui trükifailid ei vasta eeltoodud nõuetele, võivad tellimuste täitmise tähtajad muutuda.

Lisaks võivad meie disainerid Teile alati pakkuda professionaalset disainiabi.